Projektai

Gyvenamoji statyba

Daugiabučio gyvenamojo namo Volungės g., 17, Alytuje, atnaujinimas

Atlikome  daugiabučio namo renovacijos projektavimo ir statybos rangos darbus. Buvo atlikti cokolio apšiltinimo, langų bei durų keitimo, ventiliuojamo fasado, stogo įrengimo darbai, taip pat šilumos punkto bei šildymo sistemos atnaujinimo darbai.