Projektai

Kiti statiniai

Degalinės įrengimas UAB „IKEA Industry Lietuva“, M.Valančiaus g. 19B, Kazlų Rūdoje

Įgyvendinant projektą įrengta modulinė degalinė su kuro užpylimo aikštele, dispanserio spinta, požeminiu dyzelinio kuro plieniniu dvisieniu rezervuaru. Degalinė prijungta prie esamo elektros tinklo, įrengtas teritorijos apšvietimas, įrengtas įžeminimas ir žaibo saugos sistema, teritorijoje įrengta nauja asfaltbetonio danga.

 

Vandentiekio stoties Nr.1, Pulko g. 75, Alytuje rekonstravimas
Įgyvendinant šį projektą buvo atlikti Alytaus miesto vandentiekio stoties rekonstravimo darbai: gamybinio korpuso (vandens ruošykla ( su filtrais), II kėlimo siurblinė ir gamybinės-buitinės patalpos) pastato vidaus ir išorės rekonstravimas, vandens bokšto griovimas, gamybinio korpuso aplinkos sutvarkymas, nugeležinimo stoties rekonstravimas, pakeičiant ir modernizuojant vandens ruošimo įrenginius- aeratorius, koštuvus, vamzdynus, uždaromąją ir kitą armatūra. Darbų vykdymo metu taip pat atliktas nugeležinimo stoties elektros tiekimo, valdymo, kontrolės, bei matavimo prietaisų modernizavimas, esamo paskirstymo punkto SP-60 ir esamos transformatorinės (10/6kV) rekonstravimas.
Projektas finansuotas ir įgyvendintas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.
 

Asfalto dangos įrengimo ir lauko VN tinklų iškelimo darbai Gedimino g. 1, Kazlų Rūda
Projekto įgyvendinimo metu buvo įrengta daugiau nei 4000 m2 asfalto dangos, iškelti nuotekų tinklai, atlikti nafta užteršto grunto sutvarkymo ir utilizavimo darbai.

Rekreacinės teritorijos įrengimas Dauguose

Įgyvendinant projektą atlikti šie pagrindiniai darbai: įrengti nauji pėsčiųjų takai iš betono trinkelių dangos su bortais - 1573 m2, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, pastatytos persirengimo kabinos paplūdimyje, įrengta asfaltuota krepšinio aikštelė su kaučiukine paviršiaus danga - 558 m2. Taip pat įrengta teritorijos apšvietimo sistema (26 vnt. atramų su šviestuvais, 4 vnt. prožektorių ant atramų krepšinio aikštelės apšvietimui), elektros energijos tiekimo tinklai - 1581m ir lauko inžineriniai tinklai: V1– Ø63 L=36,67 m; F1– Ø160 L=36; F1– Ø250 L=45,19 m; įrengtas artezinis vandens gręžinys- 10m3/d.

 

Dainavos gyvenamojo rajono viešųjų erdvių sutvarkymo statybos darbai

Projekto vykdymo  metu atlikti šie pagrindiniai darbai: įrengta šaligatvių danga iš betono trinkelių - 4246 m2; įrengti nauji pėsčiųjų- dviračių takai iš betono trinkelių dangos- 4318 m2; rekonstruota dalis senos ir įrengta nauja pėsčiųjų- dviračių takų apšvietimo sistema (79 vnt. atramų su šviestuvais), papildomai įrengta 15 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų; įrengtos vaikų žaidimų ir krepšinio aikštelės su aptvėrimais.

 

Kazlų Rūdos miesto valymo įrenginių išplėtimas

Miestelio nuotekų valymo įrenginių išplėtimo projektas buvo vienas iš pirmų objektų, kuriuose įmonė visus bendruosius statybos darbus atliko savo jėgomis. Buvo išplėsti buitinių nuotekų valymo įrenginiai, pastatyta antra buitinių nuotekų valymo grandis (jos pajėgumas 1350 m3/d). Pagrindinius darbus sudarė pirminio 1793 m3 tūrio bei antrinio nusodintuvų 655 m3 tūrio betonavimo, buferinio rezervuaro iš nerūdijančio plieno 171 m3 tūrio sumontavimo, įvairių technologinių įrenginių montavimo, esamo laboratorijos pastato išplėtimo, dumblo aikštelių bei aplinkos sutvarkymo darbai.Statybos darbai finansuoti iš ES Sanglaudos fondo ir LR valstybės biudžeto.

 

Pagrindinio nuotekų kolektoriaus ir siurblinių rekonstravimas Neveronyse, Kauno rajone
Įgyvendinant projektą renovuotas buitinių nuotekų kolektorius. Viena kolektoriaus dalis buvo perklota naujai, kita renovuota priverstinio ir laisvo įtraukimo metodu - naujas PE100 Ø 400 vamzdis buvo įvilktas į esamą Ø 250 vamzdį, jį praplečiant. Bendras trasos ilgis - 336m. Taip pat buvo rekonstruotos dvi esamos nuotekų siurblinės. Pagrindinėje Neveronių kaimo siurblinėje buvo pakeistas visas technologinis vamzdynas, armatūra, siurbliai, proceso valdymo sistema, matavimo ir kontrolės prietaisai. Vietoj kitos siurblinės buvo pastatyta visiškai nauja buitinių nuotekų siurblinė. 
Statybos ir projektavimo darbų finansavimas buvo skirtas iš ES Sanglaudos fondo bei LR valstybės biudžeto.
 

Lietuvos kariuomenės gen. A.Ramanausko kovinio rengimo centro lauko inžinerinių tinklų rekonstravimo ir teritorijos tvarkymo darbai bei projektavimo paslaugos
Projekto metu buvo paklota 1630 m buitinių nuotekų tinklų iš Ø 110, 160, 200, 250, 315 mm skersmens PVC vamzdžių, 529 m vandentiekio tinklų iš Ø 110 PE vamzdžių. Sutvarkyta kovinio rengimo centro aplinka, įrengta nauja šaligatvių trinkelių danga, rekonstruota esama ir paklota nauja asfalto danga, išvalytas priešgaisrinio vandens telkinio dugnas.
 

Alytaus DK Birutės MPB lauko inžinerinių tinklų rekonstrukcija ir teritorijos tvarkymas
Įgyvendinant šį projektą buvo naujai įrengta ar rekonstruota daugiau kaip 9000 m2 asfalto bei trinkelių dangų, pastatyta daugiau kaip 2000 m betoninių gatvės bordiūrų. Įmonė atliko dalies karinio bataliono teritorijos tvoros tvėrimo darbus. Buvo pastatyta daugiau kaip 1800 metrų tinklinės tvoros ir 670 metrų kaltinės metalinės tvoros tarp stulpelių, sumontuotų iš surenkamų betoninių elementų. Atlikti teritorijos apšvietimo ir lauko elektros tinklų įrengimo darbai. Taip pat buvo paklota 3200 metrų Ø110- Ø630 mm vandentiekio, buitinių bei lietaus nuotekų tinklų iš PE ir PVC vamzdžių, kurių montavimo gylis siekė nuo 2 iki 4 metrų gylį.

Projektą finansavo LR Krašto apsaugos ministerija.
 

Kanalizacijos siurblinė Nr.4, Technikos g., Kaune

Atlikta kanalizacijos kolektoriaus renovacija, įvelkant į d 1000 mm gelžbetoninį vamzdį 800 mm stiklo pluošto vamzdį.