Apie mus

Taip gyvename

Esame savo miesto patriotai

Aktyviai dalyvaujame miesto gyvenime, remiame mieste organizuojams šventes, sporto kolektyvus, prisidedame prie turiningo bendruomenės narių laisvalaikio leidimo. Jau keletą metų iš eilės prisidedame prie šventinės nuotaikos Kauno mieste sukūrimo - remiame įvairių švenčių organizavimą.

 

Padedame išsaugoti krašto istoriją
Šlienavos pagrindinės mokyklos skverelyje atidengtas ir pašventintas paminklinis suolelis. Jame iškalti devynių šio krašto savanorių, Vyčio Kryžiaus kavalierių, vardai: Vinco Vekerio, Jurgio Kalašinsko, Liudo Kaufmano, Prano Palionio, Jono Prakevičiaus, Jurgio Rakausko, Antano Randžio, Kazio Stanevičiaus, Juozo Šimukonio. Džiaugiamės galėję prisidėti šio krašto 1919-1920 m. laisvės kovotojų atminimo įamžinimo.
 
 
Šiuolaikiški vadybos metodai darbo našumui didinti

2015 m. sausio mėn. bendrovėje baigtas įgyvendinti projektas „Šiuolaikiškų vadybos metodų diegimas UAB „Inžineriniai tinklai“ siekiant padidinti įmonės pardavimus ir darbo našumą“. Projektas buvo vykdomas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „Procesas Lt“. Projekto įgyvendinimas iš dalies buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Įmonėje įdiegta specializuota, pažangių, tarptautiniu mastu pripažintų metodikų TOC ir LEAN pagrindu, sukurta veiklos procesų valdymo metodika, standartizuoti ir optimizuoti veiklos procesai. Išaugusio įmonės darbo našumo ir veiklos efektyvumo naudą pajus ir įmonės darbuotojai, ir klientai.

 

Europos regioninės plėtros fondo parama

2014 m. spalio 1 d. UAB "Inžineriniai tinklai" kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra pradėjo vykdyti projektą "Statybos projektų elektroninės valdymo sistemos sukūrimas įmonėje", finansuojamą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto "Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" įgyvendinimo priemonę "Inočekiai LT". Projekto įgyvendinimo metu sukurta lanksti informacinė sistema, skirta inžinerinių statybos projektų priežiūrai ir vykdymui užtikrinti. Projektas įgyvendintas 2015 m. vasario mėn.