Informacijos saugumo politika

.

Atlikdama statybos darbus ir teikdama projektavimo paslaugas, UAB „Inti“ siekia užtikrinti saugų įmonei priklausančios informacijos vartojimą ir valdymą. Siekdama šio tikslo, įmonė nusistatė informacijos saugumo tikslus ir taisykles bei procedūras, užtikrinančias tinkamai vykdyti įsipareigojimą patenkinti įmonei taikytinus su informacijos saugumu susijusius reikalavimus.

UAB „Inti“ prisiima atsakomybę už įmonės veikloje naudojamos informacijos saugumą ir įsipareigoja:

  • prižiūrėti ir nuolat tobulinti įmonėje įdiegtą informacijos saugumo valdymo sistemą, atitinkančią tarptautinio standarto EN ISO/IEC 27001 reikalavimus;
  • taikyti informacijos saugumo valdymo priemones ir sumažinti įmonės informaciniam turtui kylančią informacijos saugumo riziką;
  • laikytis visų taikomų su informacijos saugumu susijusių teisinių ir kitų reikalavimų bei įsipareigojimų;
  • nuolat stiprinti darbuotojų supratimą apie informacijos saugumo valdymo sistemos svarbą ir siekti informacijos saugumo užtikrinimo principų taikymo kasdieninėje veikloje;
  • apsaugoti įmonės informacinį turtą nuo tyčinio ar netyčinio atskleidimo, išplatinimo, vagystės, sugadinimo, sunaikinimo, suklastojimo ar iškraipymo;
  • įgyvendinti numatytus informacijos saugumo tikslus ir skirti tam reikalingus išteklius.

UAB „Inti“ informacijos saugumo politika skelbiama viešai ir prieinama visoms suinteresuotoms šalims.