Kokybės politika

.

UAB „Inti“ kokybės politika skelbiama įmonės veiklos pagrindu, siekiant užtikrinti klientų ir kitų suinteresuotų šalių lūkesčių ir poreikių patenkinimą, stabilų ir pelningą įmonės darbą.

Šiam tikslui įgyvendinti UAB „Inti“ siekia teikti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų ir projektavimo paslaugas, kurių kokybė visiškai atitiktų klientų reikalavimus, mobilizuojant ir nukreipiant visų įmonės darbuotojų pastangas esminiam statybos darbų ir projektavimo kokybės pagerinimui visuose lygiuose ir visose darbo vietose.

Ši politika įgyvendinama siekiant kokybės tikslų ir vadovaujantis principais: ­

  • prioritetas kokybei visose įmonės veiklos srityse; ­
  • nuolatinis ryšys su užsakovais ir tiekėjais paslaugų kokybei gerinti; ­
  • užsakymų vykdymas nedelsiant ir laiku; ­ progresyvių technologijų diegimas;
  • ­ nuolatinis visos įmonės personalo tobulėjimas; ­
  • kokybės priklausomybės nuo tikrinimų panaikinimas; ­
  • lanksti ir greita reakcija į suinteresuotųjų šalių reikalavimų ir lūkesčių pokyčius; ­
  •  kokybės vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinio ISO 9001 standarto reikalavimus, rezultatyvus veikimas.

UAB „Inti“ kokybės politika skelbiama viešai ir prieinama visoms suinteresuotoms šalims.